Calitatea produselor şi a serviciilor noastre care să se materializeze într-un grad înalt de satisfacţie a clienţilor reprezintă linia directoare a politicilor noastre manageriale în vederea consolidării poziţiei noastre pe piaţa materialelor de constucţii.
 

 


  DESPRE NOI

SERCONS SA a fost înfiinţată în anul 1991 prin scindarea fostului Trust de Constructii Braşov de la care a preluat bazele de productie şi depozitare.
Privatizată in 1993, societatea este în prezent unul dintre principalii furnizori de materiale de constructii de pe piaţa Braşovului, dispunănd de staţii de betoane, balastiere, sectie de producţie prefabricate din beton şi de un depozit pentru comercializarea materialelor de construcţii. Începând din anul 2004, SERCONS SA a iniţiat un amplu proces de modernizare a bazei sale materiale având ca scop alinierea la cerinţele europene privind calitatea produselor şi protectia mediului precum şi creşterea capacităţii de producţie şi a productivităţii muncii.

Calitatea produselor şi a serviciilor noastre care să se materializeze într-un grad înalt de satisfacţie a clienţilor reprezintă linia directoare a politicilor noastre manageriale în vederea consolidării poziţiei noastre pe piaţa materialelor de constucţii.  
     
 
     
  Copyright 2007 Sercons S.A. website by Glamour Advertising